Yargıtay’dan milyonlarca araba sahibini yakından ilgilendiren karar: Saklı ayıp var

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye nazaran; Bursa’da bir işadamı 2009 yılında sıfır bir araba aldı.
Üç yıldır sıkıntısız kullanılan araba, 2012 yılında seyir halindeyken birdenbire stop etti. Aracın tekrar çalışmaması üzerine cazip yardımı ile servise çektirilen arabada, servis incelemesi sonucunda motor bloğunun pistonların vurması sonucu iki yerden delindiği belirlendi.

Aracı servisten çıkarmak için ödemek zorunda kaldığı 9 bin 737 TL’nin tahsilini isteyen işadamı Bursa 2. Ticaret Asliye Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davalıya gönderilen ihtarname ile ödenen bedelin iadesinin istendiğini, lakin davalı tarafından bir yanıt verilmediğini ileri sürerek tamir bedelinden ötürü ödemek zorunda kaldığı paranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı bayi ise müddetinde ayıp ihbarı yapılmayarak davacının ayıba karşı tekeffülden doğacak haklarını kaybettiğini öne sürdü.

Mahkeme; garanti dokümanının incelenmesinde garanti müddetinin iki yıl olduğu, ikinci el satışlarında dahi garantinin geçerli olduğunun belirtildiği, aracın garanti müddetinin 15.06.2011 tarihinde dolduğu, altı aylık zamanaşımı mühletinin de dolduğu, dava zamanaşımı müddeti geçmiş olsa da arızanın tamirinin garanti çerçevesinde yapılması kabul edildiğinden zamanaşımı def’inde bulunulamayacağına dikkat çekti.

Ayıp ihbarının yapılmamış olması savının da ileri sürülemeyeceği, arızanın motorun içerisinde ve teslimden üç yıl sonra meydana gelmesi nedeniyle arızanın olağan denetim ile tespitinin mümkün olmadığı, davacı tarafından da aracın servisine müracaat edildiğinden ayıp ortaya çıkar çıkmaz ihbarın yapılmış olduğu hatırlatıldı. Aracın motorunun garanti çerçevesinde ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde değiştirildiğinin anlaşıldığı, dokümanda motorun tamir bedelinin yüzde 60’ı oranında değiştirildiğinin yazılı olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü paranın davalıdan tahsiline karar verildi. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, birinci kararında direndi.

Oy çokluğu ile alınan kararda şöyle denildi: “Somut uyuşmazlıkta davacı tarafından davalıya yapılan ödeme tarihi 25.05.2012 olup dava 22.02.2013 tarihinde açılmıştır. 6762 sayılı TTK’nın 25. hususu uyarınca altı aylık dava zamanaşımı mühleti dolmuş ise de, alınan eksper raporu ile de sabit olduğu üzere araçtaki motor arızasının üretim kaynaklı olduğu, bu durumda ortaya çıkan saklı ayıp nedeniyle davalının ağır kusurlu olduğu ve ayıbın hile ile davacıdan gizlendiğinin kabulü gerekmektedir. Araçtaki bilinmeyen ayıp nedeniyle davalının ağır kusurlu olması durumunda ağır kusur yahut hile ile ayıbın tüketiciden gizlenmesi hâlinde zamanaşımı müddetinden yararlanılması mümkün olmayıp davalının zamanaşımı def’î yerinde değildir. Hâl bu türlü olunca, mahkemece verilen direnme kararı açıklanan bu değişik münasebet ve nedenlerle yerindedir.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun karar numarasının 2021/1419 Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi olarak tescil edildiği bildirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.