LGS puan hesaplama 2022: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Her yıl Ulusal Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî imtihan, bu yıl 5 Haziran Pazar günü yapıldı.

Yeterli bir liseye gidebilmek için aylardır emek verip çalışan 8. sınıf öğrencileri, yurt genelinde gerçekleştirilen imtihanın güçlü soruları karşısında ter döktü.

Sözel ve sayısal olmak üzere toplam iki oturum formunda düzenlenen imtihanın tamamlanmasının akabinde 2022 LGS puan hesaplama robotu gündemdeki yerini aldı.

Merkezi imtihanda sorulan soru ve yanıtlara nazaran kendi puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hesaplamak isteyen öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan bahislerden biri de 2022 LGS net puan, yüzdelik ve sıralama hesaplama oldu.

Pekala 2022 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır? LGS’de baraj puanı kaç? İşte 2022 LGS puan hesaplama robotu…

2022 LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Merkezî İmtihana katılan öğrencilerin puanı, aşağıdaki süreç basamaklarına nazaran tek puan cinsinde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal kısımlara ilişkin alanların her bir alt testi için gerçek ve yanlış yanıt sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ilişkin ham puanı, ilgili teste ilişkin gerçek karşılık sayısından yanlış yanıt sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına kısmı ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve imtihana giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

Öğrencilerin her bir alt testine ilişkin standart puanı (SP), o teste ilişkin ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme süreci sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin yüklü standart puanları bulunur.

f. Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yüklü standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki öbür testlerin yüklü standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puan toplamına kısmının, o testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin yüklü standart puanları toplanarak, Toplam Yüklü Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Karşılık anahtarında yanılgı olması ve bu konunun Merkez İmtihan Şurası kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların yanlışsız seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Kıymetlendirme sırasında yanılgılı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu unsuruyla, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci unsurunun ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan pahasının yine saptanması suretiyle puanlama yapılır.” kararı yeterince kıymetlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan rastgele birine katılmayan ya da rastgele bir oturumda imtihanı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

Yüklü standart puan hesaplanırken temel alınacak tartı katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

2022 LGS baraj puanı kaç?

Düzgün bir liseye yerleşmek için LGS’den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2’lik dilime girilmesi gerekiyor. Lakin yüzde 7’lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS’ye birinci defa baraj uygulamasını koymuştu.

Buna nazaran, LGS’yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan tiplerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.

2022 LGS soruları ve yanıt anahtarı görüntüleme ekranı

LGS 2022 puan hesaplama motoru var mı?

MEB tarafından hazırlanmış LGS 2022 puan hesaplama motoru yok, fakat birtakım platformlar puan hesapla için bir site için bir robot hazırlamışlardır.

LGS ham puan hesaplama

Toplam yük standart puan (TASP) hesaplaması

Yüklü standart puan hesaplanırken kullanılacak tartı katsayıları

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.