Borçlunun mal beyanını beklenmeden UYAP devreye sokulacak

Borçlunun mal beyanını beklenmeden UYAP devreye sokulacak

Alacaklıların, borçluların mal varlığını kendi beyanlarını beklemeksizin tespit edebileceği uygulama hayata geçiriliyor. mal beyanını beklemeksizin borçlunun mal, hak ve alacaklarını UYAP üzerinden sorgulayabilecek Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmesi halinde bu itirazı kaldırıldıktan sonra alacaklı tarafından, mal beyanını beklemeksizin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden borçlunun mal, hak veya alacaklarının sorgusu yapılabilecek. Borçlunun mal beyanını beklenmeden UYAP devreye sokulacak #1 Resmi Gazete’de yayınlanan mal, hak veya alacağın UYAP üzerinden sorgulanması hakkında Adalet Bakanlığı yönetmeliğine göre, borçluya ait mal, hak ve alacaklar, UYAP üzerinden, bu sisteme entegre edilmiş olan kamu kurum veya kuruluşları, bankacılık kanununda tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar ile benzer mahiyette kayıtları tutan kurum ve kuruluşların veri tabanında sorgulanabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.