Babacan, partisinin ‘sığınmacı’ hareket planını açıkladı

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, partisinin sığınmacı ve sistemsiz göç problemine yönelik hareket planını açıkladı.

DEVA Partisi genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Babacan “En kapsamlı yaklaşımı biz oluşturduk” sözlerini kullandı.

‘TÜM TAHLİL PLANLARIMIZI BİRİNCİ 90 VE 360 GÜNDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

“Millet yetkiyi verir vermez, seçimden sonraki birinci 90 ve 360 günde tüm tahlil planlarımızı hayata geçireceğiz” diyen Babacan, hareket planını şu sözlerle tanıttı:

‘SAHTE BİR İKİLEM KURUYORLAR’

“Göçmenleri mazeret edip Türkiye’yi ırkçı bir çukura, derin bir buhrana düşürmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz.  Bu şahıslar sorumsuzca, palavra yanlış bilgilerle nefreti körükleyip duruyorlar. Göç konusunda uydurma bir ikilem kuruyorlar. Bu geçersiz ikilemde, üniversal insan hakları anlayışı ile ülkemizin güvenlik muhtaçlığı birbiriyle yarıştırılıyor. Meğer o denli değil. Biz evvel bu dar kalıpları aşmak zorundayız. Biz, ülkemizin güvenlik gereksinimini, insan haklarını gözeterek karşılayabilecek bir birikime sahibiz. Hem güvenliği hem insan haklarını önceleyen bir tavır mümkün.”

‘İKTİDARI DEĞİL DE GÖÇMENLERİ GAYE ALAN ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ’

“Tekçi, kalıpçı her türlü yaklaşımı reddediyoruz. İktidarın siyasetsizliğini değil de sığınmacıları ve göçmenleri gaye alan sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz. Meseleleri hukuk içinde çözeceğiz. Göç konusunda hukuk devleti pusulasından şaşmayacağız. Nefret telaffuzlarına pabuç bırakmayacağız. Kirli lisan sahiplerinin, toplumu göçmenlere karşı kışkırtmasına karşı çıkacağız.”

‘EN KAPSAMLI YAKLAŞIMI OLUŞTURDUK, GERÇEKÇİYİZ’

“Sığınmacılar ve sistemsiz göç meselesini çözecek en kapsamlı yaklaşımı DEVA Partisi olarak biz oluşturduk. Biz gerçekçiyiz. Doğruları söylüyoruz. Sıkıntımız göç sorunu üzerinden prim yapmak değil. Bizim işimiz göç sıkıntısını çözmek. Bahse hukuk devleti ciddiyetiyle ve temel insan hakları perspektifinden yaklaşıyoruz. Sıkıntıyı üç başlık halinde ele alıyoruz: 1) Güçlü kurumsal yapı, 2) İnançlı hudutlar, 3) Gerçekçi geri dönüş.”

‘GÖÇ, ÖNCELİKLE YÖNETİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR’

“Göç, öncelikle yönetilmesi gereken bir bahistir. Göç idaresinde Türkiye’nin güçlü bir kurumsal yapıya ve nitelikli çalışana olan gereksinimi açıktır. Onun için kolları sıvayıp güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üniteler ortası uyumu güçlendireceğiz. Göçü ortak akılla ve ülke menfaatleri doğrultusunda yöneteceğiz. Şeffaf olacağız. Dezenformasyonla uğraş edeceğiz.”

‘EVVELA HUDUT GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

“Evvela hudut güvenliğini sağlayacağız. Ülkemizin, hudut güvenliği konusunda zafiyete düşecek lüksü yok. Türkiye, yol geçen hanına döndü. Ne yazık ki son devirlerde bu zafiyet nedeniyle sistemsiz göç akışının ağırlaştığını görüyoruz. Hudutlarda teknik güvenlik tedbirlerini almak zorundayız. Teknoloji ilerledi, kâfi ki niyet sağlam olsun. Kâfi ki insan kaçakçılığıyla uğraşta sağlam bir duruş ortaya konulsun.”

‘DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ HUDUT DIŞI EDECEĞİZ’

“Düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine yahut Türkiye’ye giriş yaptıkları hudut komşumuza hudut dışı edeceğiz. Öbür bir kimlikle ülkemize girmek isteyen sistemsiz göçmenleri biyometrik kayıtlarla tespit edip engelleyeceğiz.Türkiye’yi sistemsiz göçmenlerin ‘hedef yahut transit ülkesi’ olmaktan çıkaracağız. Öldürülme, azap, insanlık dışı, onur kırıcı ceza ya da muamele tehdidi altında olmayanların Türkiye’ye rahatlıkla girmesi ve yerleşmesine son vereceğiz.”

‘ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ DIŞINDA KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK’

“Hedefimiz öncelikle Suriye’de güvenliğin tesis edilmesidir. Bizim bu bahiste ülkemizin menfaatleri dışında hiçbir kırmızı çizgimiz yoktur. Tek öncelik ülkenin menfaatleridir.”

‘SURİYELİLERİN, BAŞKA ÜLKELERE GİDEBİLMELERİ İÇİN SÜRECİ İŞLETECEĞİZ’

“Suriye’de güvenliğin sağlanması, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmelerinin koşullarının oluşturulması için başta Şam idaresi, Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere herkesle görüşeceğiz. Suriye’de güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimlerimizi öncelerken, bir yandan da başta Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri olmak üzere öteki ülkelerin de Türkiye’nin yükünü paylaşmaları için ağır diplomasi yürüteceğiz. Ülkemizdeki Suriyelilerin, Suriye yahut başta Avrupa ülkeleri olmak üzere öbür ülkelere gidebilmeleri için süreci işleteceğiz.”

‘GEÇİCİ MÜDAFAA STATÜLERİNE SON VERECEĞİZ’

“Suriye’de güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, Suriyelilerin süreksiz müdafaa statülerine son vereceğiz. Süreksiz muhafaza statülerinin sonlanması üzerine, Suriyelilerin Türkiye’den muhakkak bir müddet içerisinde ayrılması gerecek. Mağduriyete sebep olmaksızın inançlı ve onurlu bir dönüşü sağlayacağız.Suriyeliler ülkemizden ayrılana kadar Türkiye’deki ikamet, çalışma, eğitim ve sıhhat hizmeti üzere bahisleri kural bazlı hâle getireceğiz.”

‘MEVZUATA TERS VATANDAŞLIĞI CUMHURBAŞKANI VERİYOR’

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, Türkiye’ye aşikâr ölçüde yatırım yapanların yanına promosyon olarak verilen bir iş haline geldi. Suriyeliler konusundaki vatandaşlık hukuken büsbütün garabet. Ucube sistem. Seçmen data tabanında önemli sayıda Suriyelinin seçmen olduklarını görüyoruz. Mevzuata alışılmamış olduğu halde bu vatandaşlığı kim veriyor? Tek imzayla cumhurbaşkanı veriyor.”

‘VATANDAŞLIK ŞARTLARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ VE DARALTACAĞIZ’

“Vatandaşlık uygulaması geri dönüşü değil, burada duruşu teşvik ediyor. Kimseye mevzuata ters olarak vatandaşlık vermeyeceğiz. Tüm yabancılar için istisnai vatandaşlık şartlarını değiştireceğiz ve daraltacağız. İstisnai vatandaşlığı hakikaten istisnai bir uygulama haline getireceğiz. İsmi üstünde, istisnai… 200 bin kişiyi vatandaş yapmak istisnai mi?”

‘İZİNSİZ, RUHSATSIZ, KAYIT DIŞI VE VERGİSİZ ÇALIŞMALARININ, ÇALIŞTIRILMALARININ VE İŞ YERİ AÇMALARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

“Yabancıların müsaadesiz, ruhsatsız, kayıt dışı ve vergisiz çalışmalarının, çalıştırılmalarının ve iş yeri açmalarının önüne geçeceğiz. Ülkenin içişleri bakanı, kayıt dışı çalışmadan bahsederken, âdeta kölelik tertibi oluşturulmasından gururla bahsetmişti. Zihinlerinin gerisinde bu var. Ülkemizdeki çalışma barışını yaralayan bu hukuksuzluğa son vereceğiz.”

BİLGİÇ: TÜRKİYE’YE TAMPON BÖLGE MUAMELESİ YAPILMASINA MÜSAADE VERMEYECEĞİZ

Eylem planının detaylarını Babacan’ın akabinde kelam alan DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Siyasetleri Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç anlattı. Avrupa’nın hudut güvenliğini sağlama misyonunun ve külfetinin Türkiye’ye yıkılamayacağı anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Bilgiç şöyle konuştu:

“Türkiye’nin bilhassa Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri tarafından bir göçmen ve sığınmacı merkezi olarak görülmesine ve Türkiye’ye bir tampon bölge muamelesi yapılmasına müsaade vermeyeceğiz.”

‘AB FONLARINI GÖÇÜN ÖNLENMESİ İÇİN KULLANACAĞIZ’

“Hükûmet, Avrupa devletlerini kişi başı 3-5 Euro vererek sığınmacıların Türkiye’de barındırılmasına çok alıştırdı. İngiltere’de siyasi bir proje olarak fiyat karşılığında sığınmacıların Türkiye’ye gönderilmesi ve Türkiye’de barındırılması konuşulur oldu.BM’nin tüm ihtisas üniteleriyle iş birliğini arttıracağız. Öncelikle AB olmak üzere, dış dünyadan daha fazla maddi fon takviyesi talep ve temin edeceğiz. Bu kaynakları ülkemizin bir tampon ülke olmasının devamı için değil, denetimsiz göçün ve kitlesel akınların önlenmesi, sorunun kaynağında tahlili için kullanacağız.”

‘SINIR DIŞI EDECEĞİZ’

“Düzensiz göçmenlerin yanı sıra, kamu nizamı ve güvenliği için tehdit oluşturan süreksiz müdafaa altındakileri de hudut dışı edeceğiz. Bir yerde kamu sistemini bozan bir olay yaşanmışsa gereğini derhal ve hukuk içerisinde yerine getireceğiz. Hiçbir vilayet ve bölgede sığınmacı sayısının, sığınmacıların topluma ahengini zorlaştıracak oranda denetimsiz yoğunlaşmalara erişmesine, gettolaşmaya müsaade vermeyeceğiz.”

‘NEFRET KABAHATLERİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ’

“Nefret telaffuzlarına, nefret hatalarına göz yummayacağız. Nefret saikiyle işlenen hatalara dair Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen kararlara işlerlik kazandıracağız. Gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin tesirli olarak yürütülmesini takip edeceğiz. Kararlar ortak akılla alınacak ve insan haklarına saygılı hukuk devleti ciddiyetiyle yürütülecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.